Usluge prevoditelja i / ili sudskog tumača

Usluge pisanog prevođenja

  • Kupoprodajni ugovori, agentski ugovori, ugovori o radu, ugovori o najmu i sl.
  • Pravna dokumentacija, izvadci iz sudskog registra, potvrde o nekažnjavanju, potvrde o plaćenim porezima i sl.
  • Interni propisi i procedure, statuti, društveni ugovori i sl.
  • Financijska izvješća, godišnja izvješća, bilance, tijek novca, račun dobiti i gubitka i sl.
  • Tenderi, javni natječaji, tenderska dokumentacija, tehničke specifikacije, ponude i sl.
  • Tehnički priručnici, priručnici za rad i održavanje strojeva, opreme i pogona, priručnici za montažu i sl.
  • Brošure, prospekti, promotivni materijali, materijali za web stranice i sl.

Usluge konsekutivnog prevođenja

  • Prevođenje na općim, tehničkim i komercijalnim sastancima
  • Prevođenje i lingvistička potpora na službenim putovanjima, sajmovima i skupovima
  • Usmeni kontakti s poslovnim partnerima

Close Menu