Pravila privatnosti

Sukladno uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka, tvtka Salamun i prevoditelji se obvezuje da će sve osobne podatke, pisanu dokumentaciju kao i sve ostale materijale koji joj se dostave na prevođenje čuvati kao poslovnu tajnu i neće ih otkrivati trećim osobama. Svaki prevoditelj i suradnik tvtke obvezuje se na čuvanje poslovne tajne. Tvrtka prikuplja isključivo podatke neophodne za pružanje usluga pisanog i usmenog prevođenja. Ne preuzimamo odgovornost za otkrivanje ili korištenje javno dostupnih podataka, kao ni podataka koji se moraju otkriti na zahtjev tijela državne uprave.

Close Menu