SALAMUN i prevoditelji d.o.o.
Društvo s ograničenom odgovornošću za prevođenje i usluge
Direktor: Sanda Salamun
OIB:48730697275

Društvo registrirano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu Tt-06/2229-2;
Temeljni kapital 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti

Adresa: Maceljska 28, 10000 ZAGREB

E: sanda.salamun@gmail.com

E: info@salamuniprevoditelji.hr

M: +385 98 306 887

Close Menu